Cât durează spovedania?

Multa vorbire te trădează că eşti lipsit de pocăinţă, că nu te spove­deşti sincer.

Aşadar, te-ai hotărât să-ţi spove­deşti în căinţă păcatele tale, doar pro­priile păcate! De cât timp este nevoie pentru o astfel de spovedanie auten­tică? Gândeşte-te la faptul că într-un minut poţi să spui exact 150 de cu­vinte. Şi tu ai să spovedeşti două-trei păcate. De câte cuvinte ai nevoie ca să le mărturiseşti? Nu sunt de ajuns zece-douăzeci de cuvinte? Să spu­nem treizeci-patruzeci de cuvinte? Să fim mai îngăduitori şi să zicem 150. Nu-ţi sunt de ajuns 150 de cuvinte ca să-ţi mărturiseşti două-trei păcate? Da! Spovedania autentică, marcată de pocăinţă, durează un minut. „Vor­ba multă, sărăcia omului”, spune un proverb. Multa vorbire te trădează că eşti lipsit de pocăinţă, că nu te spove­deşti sincer.

Aceasta nu înseamnă că atunci când mergi la scaunul de spoveda­nie trebuie să stai un minut, să ţi se citească rugăciunea, să te scoli şi să pleci. Nu! Pentru că altceva este măr­turisirea păcatelor şi altceva discuţia duhovnicească şi îndrumarea pe care o primeşti de la duhovnic. Preotul îşi va arăta disponibilitatea să discute cu tine şi să te sfătuiască, bineînţeles, da­ că eşti receptiv.

(Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Duhovnicul și spovedania, traducere de preot Victor Manolache, Editura de Suflet, București, 2012, pp. 46-47)

De la același autor

Ultimele din categorie