Cum sunt iertate păcatele?

În clipa aceea, cele pe care preotul le iartă pe pământ sunt iertate şi în Ceruri! Este, oare, o milă mai mare decât aceasta?

Cum sunt iertate păcatele? Prin Taina Pocăinţei sau a Spovedaniei. Creştinul împovărat de păcate merge la preot, cu pocăinţă adâncă în suflet, şi îşi mărturiseşte pe deplin tainele inimii şi ale cugetului său.

Preotul, încredinţat de pocăinţa neprefăcută a creştinului, după cuvenitele rugăciuni începătoare, îi citeşte rugăciunea săvârşitoare a tainei: „Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul şi îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pre tine, fiule/ fiică (prenumele), şi să-ţi lase toate păcatele. Şi eu, nevrednicul preot şi duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert şi te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Amin!”.

În clipa aceea, cele pe care preotul le iartă pe pământ sunt iertate şi în Ceruri! Este, oare, o milă mai mare decât aceasta? Nici noi nu am crede că acestea sunt cu putinţă, dacă nu ni s-ar fi zis de către Cel ce nici un „păcat n-a făcut, nici s-a aflat vicleşug în gura Lui” (I Petru 2, 22).

(Arhimandritul Serafim AlexievViața duhovnicească a creștinului ortodox, Editura Predania, București, 2010, pp. 85-86)

De la același autor

Ultimele din categorie