Dacă sfârșitul lumii ar fi fost arătat

Dacă sfârșitul lumii ar fi fost arătat, nimeni nu s-ar fi silit vreodată la fapta bună.

Dacă sfârșitul lumii ar fi fost arătat, nimeni nu s-ar fi silit vreodată la fapta bună, ci, fiindcă știe ziua lui cea mai de pe urmă, lucrează nenumărate rele, și venind la Botez în acea zi, așa s-ar fi dus de aici.
 
(Ieromonah Benedict Stancu, Părinții Bisericii despre sfâșitul lumii: antologie, Editura Sophia, București, 2009, pp. 38-39)

Ultimele din categorie