Deasa sau rara îm­părtăşire?

Dar ceea ce aş vrea să subliniez este nu problema frecvenţei împărtăşirii, ci a modului cum te împărtă­şeşti. Există o pregătire care poate avea forme diferite şi care este absolut necesară.

Vă rugăm să ne spuneţi mai multe despre acest moment al împărtăşirii pentru că la noi oamenii s-au obişnuit să se împărtăşească foarte rar, fapt care nu se înscrie pe linia tradiţiei creştine.

Ştiu că în ultimele veacuri împărtăşirea era rară şi poate că şi astăzi este aşa. Actualmente, în mănăstirea noastră săvârşim Sfânta Liturghie şi ne împărtăşim de patru ori pe săptămînă. Există credincioşi care vin în mănăstire în fiecare duminică şi care se împărtăşesc de fiecare dată cînd vin. Aceasta este probabil în con­formitate cu ceea ce se petrecea în Biserica primară. Dar ceea ce aş vrea să subliniez este nu problema frecvenţei împărtăşirii, ci a modului cum te împărtă­şeşti. Există o pregătire care poate avea forme diferite şi care este absolut necesară. Ar fi pur şi simplu o greşeală să înmulţim împărtăşirile, dacă această în­mulţire nu este însoţită de o aprofundare a conştiinţei creştine. Sfinţii Părinţi au precizat bine acest lucru şi există chiar un imn al Sfântului Simeon Noul Teolog, care îl subliniază foarte bine.

Ce părere aveţi în legătură cu deasa sau rara îm­părtăşanie? (în legătură cu o lucrare a Sfântului Nicodim Aghioritul, recent apărută).

Cred că această problemă trebuie să fie tratată pentru fiecare de către părintele său duhovnicesc. Mi se pare că în Biserica Ortodoxă se evită regulile abstracte şi se promovează legătura personală cu părinţii duhovniceşti. Poate că este mai bine să nu vorbim despre împărtăşire deasă, cât despre împărtăşire con­tinuă. N-am citit lucrarea Sfântului Nicodim Aghioritul, dar cred că acest lucru îl sugerează.

Nu punem atât problema de câte ori ne împărtăşim, cât mai ales cum ne împărtăşim. Este deci o problemă de conştiinţă euharistică şi de pregătire pentru împărtăşire. Sfântul Simeon Noul Teolog zice într-una din scrisorile sale că dacă ai o dispoziţie sufletească nor­mală, corectă, te poţi împărtăşi în fiecare zi. De altfel, Sfântul Vasile cel Mare vorbeşte în acelaşi sens şi, de asemenea, textul Liturghiei însuşi cînd zice: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă!”.

Cred că nu există nici o raţiune potrivit căreia un preot s-ar putea împărtăşi în fiecare zi, slujind Sfânta Liturghie, iar credincioşii să fie privaţi de aceasta. (Părintele Symeon)

(Celălalt Noica – Mărturii ale monahului Rafail Noica însoțite de câteva cuvinte de folos ale Părintelui Symeon, ediția a IV-a, Editura Anastasia, 2004, pp. 138-140)

De la același autor

Ultimele din categorie