Încurajarea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț

 

Rabdă pentru Domnul cu mulţumire toate scârbele și necazurile și năpastele și bolile și orice ispită îţi va veni, după voia lui Dumnezeu, pentru folosul tău. 

Zis-a un părinte oarecare: „Ceara de nu se va înfierbânta cu foc spre a se muia, nu este cu putinţă a se întipări pecetea ce o vei pune pe dânsa”. Asemenea și omul de nu va fi muiat prin focul scârbelor, al bolilor, al ostenelilor, al ispitelor și al neputinţelor, nu se poate tipări întrânsul pecetea Sfântului Duh, că pentru aceasta zice Domnul către Pavel Apostolul: „Ajunge ţie darul Meu, că puterea Mea întru neputinţe se săvârșește!”. Iar însuși Sfântul Apostol Pavel zice în cartea sa: „Cu dulceaţă este mie a mă lăuda pentru neputinţele mele, ca să se sălășluiască întru mine puterea lui Hristos”.

Deci și tu, fiule, rabdă pentru Domnul cu mulţumire toate scârbele și necazurile și năpastele și bolile și orice ispită îţi va veni, după voia lui Dumnezeu, pentru folosul tău. Că prin răbdarea scârbelor cu mulţumire, va intra omul întru Împărăţia cerurilor, precum Însuși Domnul zice: „Cu multe scârbe se cade a intra întru Împărăţia cerurilor”.

(Sfântul Ioan Iacob de la Neamț - Hozevitul„Pentru cei cu sufletul nevoiaș ca mine...”, Editura Doxologia, Iași, 2011, p. 627)

De la același autor

Ultimele din categorie