Maica Domnului în colindele populare românești (1)

Colindele sunt asemenea icoanelor, adică adevărate mărturisiri de credinţă, întru totul con­forme mariologiei, hristologiei, soteriologiei, antropo­logiei şi nu numai. Ele cuprind dogma întrupării, transfigurarea, mântuirea şi îndumnezeirea omului; cuprind, de fapt, istoria mântuirii omului.

Istoria colindelor începe înainte de Naşterea lui Hristos, numai că atunci colindele aveau în viața stră­bunilor noştri rolul de urări pentru fertilitate, rodire şi belşug. Însă, odată cu încreştinarea strămoşilor noştri au fost încreştinate şi colindele, astfel ele de­venind - cum spunea B. P. Haşdeu - „adevărate certi­ficate de naştere” ale românilor ca popor creştin. Popo­rul român are un bogat patrimoniu de colinde a căror unică frumuseţe şi profunzime au impresionat pe mulţi cercetători. Colindele sunt asemenea icoanelor, adică adevărate mărturisiri de credinţă, întru totul con­forme mariologiei, hristologiei, soteriologiei, antropo­logiei şi nu numai. Ele cuprind dogma întrupării, transfigurarea, mântuirea şi îndumnezeirea omului; cuprind, de fapt, istoria mântuirii omului.

Colindele se caracterizează prin duioşia şi simpli­tatea versului care curge pe linia melodică, expri­mând o mare bogăţie de idei teologice într-o formă ar­tistică desăvârşită. Conţinutul teologic însă nu este nu mai profund, ci şi nuanţat, în colinde făcându-se amintire de păcatul strămoşesc, dar şi de răscumpă­rarea câştigată prin jertfa Mântuitorului, de întru­parea Fiului lui Dumnezeu, de moartea şi învierea Sa. De asemenea, în colinde este subliniată preacinstirea Maicii Domnului şi cinstirea sfinţilor, precum şi învăţătura despre rai şi iad. Nici chiar nostalgia protopărinţilor după paradisul pierdut nulipseşte din colindul românesc.

Evident, Persoana Mântuitorului ocupă un loc cen­tral în colinde, iar în preajma Lui o regăsim întotdea­una pe Maica Domnului. Acea centralitate a lui Hristos o regăsim şi în colinde; de aici spiritul autentic evan­ghelic şi liturgic de care sunt străbătute.

(Calinic Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Maica Domnului în lumina Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții - O sinteză pentru omul grăbit, Editura Pars Pro Toto, Iași, 2014, pp. 140-141)

Maica Domnului în colindele populare românești (2)

Maica Domnului în colindele populare românești (3)

Maica Domnului în colindele populare românești (4)

Maica Domnului în colindele populare românești (5)

De la același autor

Ultimele din categorie