Păcatele nemărturisite – zidul despărţitor dintre om şi Dumnezeu

Fără împăcare din inimă, fără spovedanie generală la un duhovnic iscusit şi fără împlinirea canonului dat, nimeni nu se poate pocăi cu adevărat. Căci păcatele nemărturisite stau ca un zid despărţitor între om şi Dumnezeu.

Cu ce fapte bune trebuie să înceapă credincioşii pocăinţa?

Adevărata pocăinţă începe întotdeauna prin împăcarea cu aproapele şi prin spovedania generală a tuturor păcatelor, din copilărie până în ziua întoarcerii la Hristos, cu căinţă şi smerenie.

Fără împăcare din inimă, fără spovedanie generală la un duhovnic iscusit şi fără împlinirea canonului dat, nimeni nu se poate pocăi cu adevărat. Căci păcatele nemărturisite stau ca un zid despărţitor între om şi Dumnezeu. Dar prin mărturisire şi părăsirea păcatelor, zidul se risipeşte, cu harul Duhului Sfânt, greşelile se iartă şi creştinul se uneşte din nou cu Dumnezeu.

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Călăuză ortodoxă în familie și societate II,  Ediția a III-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători Neamț, 2010, p. 171)

De la același autor

Ultimele din categorie