Dumnezeu nu-i cere omului imposibilul, ci inimă curată și sinceră

Cuvinte duhovnicești

Dumnezeu nu-i cere omului imposibilul, ci inimă curată și sinceră

    • preot cu Sfântul Potir în mână
      Dumnezeu nu-i cere omului imposibilul, ci inimă curată și sinceră / Foto: Oana Nechifor

      Dumnezeu nu-i cere omului imposibilul, ci inimă curată și sinceră / Foto: Oana Nechifor

De la cel bolnav și neputincios, Preabunul Dumnezeu nu cere post, privegheri, mătănii și altele de acest fel pentru a se putea împărtăși cu Sfintele Taine, nici de la cel sărac nu pretinde milostenie.

Preabunul, Preaînduratul, Preamilostivul şi Atotştiitorul Dumnezeu nu cere de la om cele ce sunt peste puterea lui. Aşadar, de la cel bolnav şi neputincios El nu cere post, privegheri, mătănii şi altele de acest fel, pentru a se putea împărtăşi cu Sfintele Taine, nici de la cel sărac nu pretinde milostenie, ci numai trei lucruri:

spovedanie curată şi împăcare cu toţi;

smerenie a inimii, cu umilinţă;

rugăciune de mulţumire, adică să se roage în toată vremea lui Dumnezeu şi să-I mulţumească pentru boala, suferinţa, neputinţa şi sărăcia ce i s-au dat, căci atât sărăcia, cât şi boala şi suferinţa smeresc inima omului: „Inima înfrântă şi smerită, Dumnezeu nu o va urgisi”.

(Arhimandritul Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 274)