Ignoranța - marele dușman al mântuirii

Cuvinte duhovnicești

Ignoranța - marele dușman al mântuirii

    • Ignoranța - marele dușman al mântuirii
      Ignoranța - marele dușman al mântuirii

      Ignoranța - marele dușman al mântuirii

Înaintea tuturor păcatelor merg trei uriași: neștiința, uitarea și nepăsarea, așa încât ignoranța este vinovată atunci când nu vrei să cunoști, când nu cauți să cunoști ceea ce ai putea să cunoști.

- „Ignoranța este un mare dușman al minții” – cum scrie în cartea Războiul nevăzut, a Sfântului Nicodim Aghioritul. De ce și cum se manifestă ignoranța în viața creștinului?

- Ignoranța în sensul că dacă nu cunoști – nu împlinești. Domnul Hristos a venit și a propovăduit. De ce a propovăduit? Ca să se știe ce avem de fãcut. Ignoranța e condamnabilă în măsura în care poți să cunoști și nu cunoști, pentru că, necunoscând, nu împlinești. Sfântul Apostol Pavel spune că trebuie să învățăm că Domnul Hristos ne-a trimis la propovăduire și că numai prin propovăduire poate cineva să cunoască adevărul Evangheliei. De aceea zice el despre sine, ca trimis al Mântuitorului la propovăduire: „Vai mie, de nu voi propovădui, de nu voi binevesti” (Epistola I către Corinteni, Capitolul al IX-lea).

Sfântul Marcu Ascetul spune că înaintea tuturor păcatelor merg trei uriași: neștiința, uitarea și nepăsarea, așa încât ignoranța este vinovată atunci când nu vrei să cunoști, când nu cauți să cunoști ceea ce ai putea să cunoști.

(Arhimandrit Teofil Pârâian, Cuvinte către tineri, Editura Omniscop, Craiova, 1998, p. 52)