Iubirea de arginți este cea mai rea

Cuvinte duhovnicești

Iubirea de arginți este cea mai rea

    • Iubirea de arginți este cea mai rea
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Mânia, pofta și alte instincte sufletești, dacă trec de anumite hotare, vatămă sănătatea sufletului.

Trebuie să amintesc acum și de cea mai rea patimă dintre toate, lăcomia sau iubirea de arginți. De ce este cea mai rea? Deoarece din aceasta se nasc toate răutățile. Ne-o spune limpede Apostolul: „iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor” (I Timotei 6, 10).

Mânia, pofta și alte instincte sufletești, dacă trec de anumite hotare, vatămă sănătatea sufletului. Dacă cineva mănâncă exagerat își vatămă sănătatea trupului. Mintea, dacă va cugeta mai mult decât poate rezista, se va întuneca și-și va pierde însușirea intelectuală. Ochiul, dacă este expus la lumină orbitoare, își pierde însușirea de a vedea. Urechea, dacă este supusă la zgomote asurzitoare, își pierde însușirea auditivă. Toate acestea arată unde duce lăcomia și cât de nefirească este.

(Sfântul Ioan Gură de AurProblemele vieții, Editura Egumenița, Galați, p. 44)