Katholikonul Mănăstirii Pantocrator

Locuri de pelerinaj

Katholikonul Mănăstirii Pantocrator

  • Katholikonul Mănăstirii Pantocrator
   Katholikonul Mănăstirii Pantocrator – vedere dinspre sud (Foto: pr. Silviu Cluci)

   Katholikonul Mănăstirii Pantocrator – vedere dinspre sud (Foto: pr. Silviu Cluci)

  • Katholikonul Mănăstirii Pantocrator
   Katholikonul Mănăstirii Pantocrator – interior (Foto: pr. Silviu Cluci)Foto: pr. Silviu Cluci

   Katholikonul Mănăstirii Pantocrator – interior (Foto: pr. Silviu Cluci)Foto: pr. Silviu Cluci

  • Katholikonul Mănăstirii Pantocrator
   Paraclisul Adormirii Maicii Domnului (Foto: pr. Silviu Cluci)

   Paraclisul Adormirii Maicii Domnului (Foto: pr. Silviu Cluci)

  • Katholikonul Mănăstirii Pantocrator
   Katholikonul Mănăstirii Pantocrator – vedere dinspre sud (Foto: pr. Silviu Cluci)

   Katholikonul Mănăstirii Pantocrator – vedere dinspre sud (Foto: pr. Silviu Cluci)

Katholikonul cu hramul Schimbarea la Faţă a Domnului se află în partea de nord-vest a curţii şi a fost zidit între anii 1362-1363. Este construit în stil athonit: cruce înscrisă cu turlă şi abside laterale.

În partea de nord a pridvorului se înalţă clopotniţa. Tronul de lângă intrarea în pronaos se păstrează din vremea când mănăstirea era idioritmică. Deasupra intrării în naos este pictată icoana numită Deisis (secolul al XIV-lea), despre care se spune că este cea mai mare pictură murală de acest fel din Sfântul Munte.

În peretele de nord al pronaosului se află mormântul ctitorilor, care în 1847 a fost mutat din peretele de miazăzi. Deasupra mormântului sunt pictaţi ctitorii.

În partea dreaptă a naosului se află icoana Schimbării la Faţă (1896), iar în partea stângă icoana Maicii Domnului „Gherontissa”, amândouă aşezate în proschinitare de marmură.

Icoanele împărăteşti ale Mântuitorului şi cea a Maicii Domnului „Odighitria” (Povăţuitoarea – Bucuria tuturor) din catapeteasmă sunt lucrările lui Teofan Cretanul, din prima jumătate a secolului al XVI-lea.

După tradiţie, picturile murale din biserică, de o mare valoare artistică, au fost realizate de celebrul pictor Manuil Panselinos, însă cercetătorii sunt de părere că ele aparţin Şcolii Macedonene (1360-1370), adică perioadei de după Panselinos. Frescele au fost acoperite în anul 1854 de către zugravul Mathaeos din Naousa.

În partea nordică a pronaosului se află Paraclisul Adormirii Maicii Domnului, zidit în 1538 şi împodobit cu fresce aparţinând şcolii cretane. În catapeteasma de aici se află icoana făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe, numită „Faneromenos”.