Lui Dumnezeu Îi este foarte plăcut ceea ce se face cu binecuvântare

Cuvinte duhovnicești

Lui Dumnezeu Îi este foarte plăcut ceea ce se face cu binecuvântare

    • Lui Dumnezeu Îi este foarte plăcut ceea ce se face cu binecuvântare
      Foto: Bogdan Zamfirescu

      Foto: Bogdan Zamfirescu

Domnul Dumnezeu, întru adâncul înțelepciunii Sale nepătrunse de noi, nu întotdeauna îndeplinește pe dată cererile noastre, ci le amână pentru un timp, însă niciun lucru bun, săvârșit în numele Lui, nu rămâne nerăsplătit.

Trebuie să-I mulțumim pentru toate Domnului, Care pe drept ne trimite osteneli spre răbdare, iar răbdarea pentru noi este mai bună decât mângâierea ce înalță sufletul. (Sfântul Moise)

Lui Dumnezeu Îi este foarte plăcut ceea ce se face cu binecuvântare, de aceea și noi trebuie să trăim așa încât fiecare trebușoară a noastră să fie binecuvântată. (Sfântul Antonie)

Fără binecuvântare nu trebuie să facem nimic. Dacă oamenii din lume, pentru lucrurile lor mai mult sau mai puțin importante, cer sfatul oamenilor mai pricepuți, cu atât mai mult călugărul trebuie să petreacă în ascultare. (Sfântul Varsanufie)

Treptele fericirii sunt diferite, în funcție de meritele fiecăruia: unii vor fi împreună cu Heruvimii, alții cu Serafimii și așa mai departe, iar noi de-am fi numai în rândul celor mântuiți. (Sfântul Varsanufie)

Domnul Dumnezeu, întru adâncul înțelepciunii Sale nepătrunse de noi, nu întotdeauna îndeplinește pe dată cererile noastre, ci le amână pentru un timp, însă niciun lucru bun, săvârșit în numele Lui, nu rămâne nerăsplătit. Dacă nu îi răsplătește pe părinți, atunci îi răsplătește din belșug pe copiii și urmașii lor, căci Domnul nostru este drept și nu există nedreptate întru El. (Sfântul Antonie)

(Ne vorbesc Stareții de la Optina, Editura Egumenița, 2007, pp. 6-7; 10-11)