Magdala – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Locuri de pelerinaj

Magdala – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

    • Magdala
      Magdala / Foto: Avram Graicer

      Magdala / Foto: Avram Graicer

Înaintăm spre Capernaum pe un drum asfaltat și încins de soare. La 10 km de Tiberiada, se spune că ar fi fost cetatea Magdala, care a dat viață celei mai curajoase femei mironosițe – Maria Magdalena.

În prezent, ruinele cetății se află sub apa blândă și limpede a Mării Galileii. Pe malul lacului se văd frumoase grădini irigate, cu palmieri, curmali, banane și migdali. Un adevărat colț de rai. Ocolim și urmărim malul mării spre nord-vest.

Gândul nostru alunecă peste luciul mării, peste grădinile Magdalei, peste cele douăzeci de veacuri, la venerabila mironosiță Maria Magdalena. Ce femeie tare în credință și plină de curaj! S-a luptat cu șapte diavoli și prin Hristos a biruit. S-a luptat cu răutatea cărturarilor, cu vicleșugul fariseilor, cu mânia arhiereilor, cu asprimea ostașilor romani, cu firea omenească și cu slăbiciunea firii femeiești. Dar prin puterea credinței și a dragostei pentru Hristos, pe toate le-a biruit. Ea urma întru toate pe Hristos. Ea a văzut cel mai de aproape patimile Domnului; ea alerga cea dintâi cu miresme să ungă trupul lui Iisus; ea s-a învrednicit să vorbească înainte de toți cu Domnul înviat. Mare a fost bărbăția, credința, dragostea și râvna Mariei Magdalena!

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, adaugă-ne și nouă curajul, bărbăția și dragostea Mariei Magdalena! Fă să crească în noi dragostea de Dumnezeu și de oameni. Dă-ne putere să ne luptăm cu duhurile vicleanului diavol și să biruim săgețile păcatelor. Dă-ne bărbăție și tărie de credință ca să Te putem urma, prin păzirea poruncilor Tale, în toate căile vieții noastre. Dă-ne duhul dragostei, al râvnei, al bucuriei și al mărturisirii! Întărește-ne să Te mărturisim prin cuvânt și prin viață; să spunem oamenilor despre Lumină, despre Adevăr și Dreptate. Să le vorbim despre bucuria vieții întru Tine, despre sfânta nădejde, despre nemuritoarea dragoste, despre veșnicia învierii! Mângâie inimile mamelor noastre cu exemplul Sfintei Maria Magdalena! Dă bărbăție femeilor creștine să fie mame adevărate și vrednice purtătoare de mir dumnezeiesc! Mângâie, Doamne, lumea prin blândețea, prin râvna și buna credință a femeilor mironosițe!

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2010, pp. 333-335)

Citește despre: