Mănăstirea Arătării Domnului – Pelerinajul părintelui Cleopa la Locurile Sfinte

Aici s-au ostenit apostolii singuri o noapte întreagă să prindă pește și „n-au prins nimic”. Iar dacă s-a făcut dimineață, a stat Iisus la țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus.

Mergem numai 500 de metri înainte, spre Capernaum, și dăm de o altă biserică benedictină din bazalt, înălțată pe locul unde S-a arătat Domnul pentru a treia oară ucenicilor Săi, la Marea Tiberiadei. Poposim și aici, ne rugăm, sărutăm locul acesta sfânt și cugetăm. Apoi citim Evanghelia de la Ioan, capitolul 21, care vorbește despre pescuirea minunată și despre chemarea din nou a lui Petru la apostolie. Aici s-au ostenit apostolii singuri o noapte întreagă să prindă pește și „n-au prins nimic”. Iar dacă s-a făcut dimineață, a stat Iisus la țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Deci le-a zis Iisus: Fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei I-au răspuns: Nu. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți afla. Deci au aruncat-o și nu mai puteau s-o tragă de mulțimea peștilor... Când au ieșit la țărm, au văzut jăratic și pește pus deasupra și pâine... Iisus le-a zis: Veniți de prânziți!... Deci, după ce au prânzit, a zis Iisus lui Simon-Petru: Simone, fiul lui Ionà, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?... Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc! A zis lui: Paște mielușeii Mei!... (Ioan 21, 1-24).

Nimic n-au putut face ucenicii fără Iisus Hristos. Iar ascultând de porunca Lui, au vânat atâția pești din Marea Galileii și atâția oameni de pe fața pământului!

Arată-Te și nouă, Doamne, Iisuse Hristoase, învăluit în lumina Învierii Tale! Poposește din înălțimea slavei Tale, la țărmurile lumii, la țărmurile vieții și revarsă peste oameni bucuria Învierii! Vino, Mântuitorule, și la țărmul sufletelor noastre și ceartă duhurile rele care ne amenință. Alungă patimile care ne biruie, liniștește valurile care ne împresoară, izgonește din inimile noas-tre toată ura, îndoiala și patima! Iar în loc, sădește bucuria și dragostea de Dumnezeu, de viață și de Bise-rică, bucuria mântuirii, care întrece toată mintea omenească! Vino la țărmuri, Mântuitorule, și liniștește mările lumii, ceartă valurile ispitelor, alungă dintre noi pe diavoli, împacă popoarele, unește pe oameni și pierde toată ura și războiul dintre noi!

Binecuvintează pâinea noastră, munca noastră, casele, oamenii și dorințele noastre și vino să mănânci cu noi! Cheamă-ne și pe noi la Cina Ta! Frânge Pâinea Vieții și ne învrednicește și pe noi să mâncăm împreună cu Tine, să ne bucurăm și să Te lăudăm. Învață-ne, Fiule al lui Dumnezeu, să păstorim bine sufletele oamenilor pe care ni le-ai încredințat, să mângâiem inimile întristate, să mărturisim dreapta credință și să răbdăm toate pentru dragostea Ta!

Știm că nu putem face nimic fără Tine, Doamne! Învață-ne taina iubirii, învață-ne să vânăm pești cuvântători, să învățăm pe oameni, ca împreună cu ei și cu îngerii să cântăm: „Slavă, Doamne, sfintei Învierii Tale!” Amin!

(Arhimandrit Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Mormântul Domnului, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2010, pp. 338-340)

De la același autor

Ultimele din categorie