Mănăstirea Dumbrăvele

Locuri de pelerinaj

Mănăstirea Dumbrăvele

  • Mănăstirea Dumbrăvele
   Mănăstirea Dumbrăvele / Foto: Oana Nechifor

   Mănăstirea Dumbrăvele / Foto: Oana Nechifor

  • Mănăstirea Dumbrăvele
   Mănăstirea Dumbrăvele / Foto: Oana Nechifor

   Mănăstirea Dumbrăvele / Foto: Oana Nechifor

Mănăstirea Dumbrăvele este aşezată în apropiere de satul Oșlobeni, comuna Bodești, județul Neamț, la o distanţă aproape egală de Târgu Neamț și Piatra Neamț.

Istoria acestui aşezământ monahal începe în anul 1721, când, pe o colină din dumbrava de stejari ce străjuia atunci aceste locuri, câțiva călugări au construit un schit cu o biserică din lemn. Numele micii localități actuale – Dumbrăvele – a fost preluat, așadar, de la fosta dumbravă de stejari, care din păcate nu s-a mai păstrat.

Vremuri de încercare

În timpul comunismului, biserica schitului a funcţionat ca biserică de mir, în urma expulzării călugărilor, conform Decretului nr. 410 din anul 1959.

După căderea regimului comunist totalitar, Schitul Dumbrăvele a fost reînființat la inițiativa arhimandritului Ciprian Zaharia. În anul 1900 au fost înnoite micile construcții și a fost ridicat un nou corp de chilii, cu o clopotniță, iar din 1991 schitul a trecut sub oblăduirea Mănăstirii Bistriţa.

În anul 1993, Schitul Dumbrăvele a fost greu încercat de un incediu izbucnit din cauza unui scurtcircuit, care a ars biserica de lemn până la temelii. Icoanele din locașul de cult, ce stau mărturie și astăzi în noul paraclis, au scăpat ca prin minune de furia flăcărilor. În acelaşi an, pe 6 decembrie, a fost numit ca egumen protosinghelul Pavel Toderiţă, având ascultarea de a reconstrui schitul.

Biserica nouă

Din 1994 s-a şi turnat fundaţia pentru noua biserică. Lucrările au avansat relativ rapid: în 1995 temelia era gata, în 1998 biserica era în picioare, acoperită cu tablă zincată. Biserica este din cărămidă, în formă de cruce, cu o singură turlă, în stil moldovenesc.

După finalizarea lucrărilor de construcție a bisericii Schitului Dumbrăvele, la data de 1 noiembrie 1998 Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a săvârșit slujba de sfințire a noii biserici, adăugând hramul Sfinţii Apostoli Petru și Pavel, pe lângă hramul istoric Nașterea Maicii Domnului.

Între 1998 şi 2002 interiorul noii bisericii a fost împodobit cu pictură în frescă, realizată de maestrul Ciprian Istrate şi ucenicii săi. Catapeteasma și mobilierul bisericesc au fost executate de sculptori bisericești din Târgu Neamț.

La 15 septembrie 2002 a fost sfințită pictura acesteia de către Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Tot atunci, schitul Dumbrăvele a fost ridicat la rangul de mănăstire.

Odoare

Aşezământul monahal deţine şi câteva obiecte de preţ, cu valoare istorică. Printre acestea pot fi amintite clopotul turnat la Braşov în 1800, un potir din anul 1841 şi un policandru mare din 1887, inscripţionat cu numele donatorilor.

Date de contact

Adresă: sat Oşlobeni, comuna Bodeşti, jud. Neamţ, cod 617073

Telefon: (+4) 0233 243 156 şi (+4) 0749 873 696

E-mail: dumbravele@mmb.ro

(Foto) Liniștea și pacea de la Mănăstirea Dumbrăvele