Monahul Gamaliil Păvăloiu – 99 de ani în slujba lui Dumnezeu, a oamenilor și a culturii

Pateric

Monahul Gamaliil Păvăloiu – 99 de ani în slujba lui Dumnezeu, a oamenilor și a culturii

    • Monahul Gamaliil Păvăloiu
      Monahul Gamaliil Păvăloiu / Foto: fototecaortodoxiei.ro

      Monahul Gamaliil Păvăloiu / Foto: fototecaortodoxiei.ro

Timp de peste 20 de ani, acest cuvios părinte a tipărit la Neamţ sute de mii de cărţi şi broşuri religioase de tot felul, pe care le difuza personal prin librăria Mănăstirii Neamţ, ajungând cunoscut în toată ţara. Ziua corecta manuscrise şi difuza cărţi bisericeşti, iar noaptea participa la sfintele slujbe în biserică.

Monahul Gamaliil Păvăloiu, de la Mănăstirea Neamţ (1899–1998)

Cuviosul părinte Gamaliil Păvăloiu a fost un mare monah autodidact şi misionar renumit în toată ţara.

S-a născut în anul 1899, în judeţul Vrancea, din părinţi smeriţi şi iubitori de Dumnezeu. În anul 1923 a intrat în obştea Mănăstirii Neamţ şi apoi a fost tuns în cinul monahal, primind numele de Gamaliil.

În anul 1925 s-a cumpărat o tipografie nouă la Mănăstirea Neamţ, unde părintele Gamaliil, fiind înzestrat cu darul scrisului şi al învăţăturii duhovniceşti, a scris numeroase cărţi de învăţătură ortodoxă. Timp de peste 20 de ani, acest cuvios părinte a tipărit la Neamţ sute de mii de cărţi şi broşuri religioase de tot felul, pe care le difuza personal prin librăria Mănăstirii Neamţ, ajungând cunoscut în toată ţara.

Aceasta a fost cea mai importantă ascultare şi nevoinţă a monahului Gamaliil până în anul 1960. Ziua corecta manuscrise şi difuza cărţi bisericeşti, iar noaptea participa la sfintele slujbe în biserică.

Desfiinţându-se tipografia, blândul părinte Gamaliil şi-a închinat restul vieţii sale numai ascultării şi slujbelor bisericeşti de zi şi de noapte, fiind nelipsit de la biserică până la sfârşitul vieţii.

În anul 1997, slăbind de bătrâneţe, a fost dus la bolniţa mănăstirii pentru îngrijire, iar în 9 aprilie 1998 şi-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, fiind în vârstă de 99 de ani.

Doamne, primeşte în ceata drepţilor sufletul smeritului monah Gamaliil!

(Arhimandritul Ioanichie BălanPatericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, p. 733)