Ne „murdărim” și de la gânduri, nu numai de la fapte

Cuvinte duhovnicești

Ne „murdărim” și de la gânduri, nu numai de la fapte

    • siluetă copil
      Ne „murdărim” şi de la gânduri, nu numai de la fapte

      Ne „murdărim” şi de la gânduri, nu numai de la fapte

Niște lucruri care nu au formă fizică, ci au numai o formă de gândire, o formă nevăzută cu ochii trupului, și acestea întinează pe om. De ce? Pentru că gândurile cele rele, în speță, pornesc din inima omului.

Mai zice Domnul Hristos, în legătură cu inima, că din inima omului pornesc gândurile cele rele. Sunt două texte în Sfânta Evanghelie, şi anume: în Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 15, şi în Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 7, sunt două liste de lucruri care îl întinează pe om, care îl spurcă pe om. Şi lucrurile acestea sunt puse în legătură cu o situaţie în care ucenicii Domnului Hristos au fost învinuiţi de farisei că nu respectă datina bătrânilor ca să se spele pe mâini înainte de a mânca. Era o datină a bătrânilor care nu ţinea de mântuire, ci ţinea mai mult de igienă, pe care ucenicii n-au respectat-o într-o situaţie oarecare, poate cu rânduială dumnezeiască cumva, ca să se işte situaţia din care să se tragă nişte concluzii. În legătură cu aceasta, Domnul Hristos a spus ce întinează pe om, adică nu întinăciunile fizice (prin faptul că nu te-ai spălat pe mâini înainte de a mânca) întinează pe om, ci cele pe care le are omul în el, întinăciunile dinăuntru, acelea îl întinează pe om.

Spune Domnul Hristos aşa: „Din inima omului pornesc (purced) gândurile cele rele, desfrânările, poftele de înavuţire, uşurătatea, hulele, necumpătarea, şi acestea sunt care îl întinează pe om” (Matei 15, 19). Deci nişte lucruri care nu au formă fizică, ci au numai o formă de gândire, o formă nevăzută cu ochii trupului, şi acestea întinează pe om. De ce? Pentru că gândurile cele rele, în speţă, pornesc din inima omului. Şi chiar dacă nu au altă înfăţişare decât gând, desfrâul, uciderea, hoţiile, hulele, poftele de înavuţire, necumpătarea, uşurătatea – toate acestea la un loc şi fiecare în parte îl întinează pe om. Aşa că noi ne întinăm şi de la gânduri, nu numai de la fapte, nu numai din cuvinte, ci rădăcina fiind gândul, întinăciunile pot fi de la gând; aşa cum şi lucrurile curate din noi pot fi tot de la gând. Pentru că pomul bun aduce roadă bună şi pomul rău aduce roadă rea, zice Domnul Hristos, referindu-se la starea omului.

(Arhimandritul Teofil Părăian, Cum putem deveni mai buni – Mijloace de îmbunătăţire sufletească, Editura Agaton, p. 134)