Nepătrunsa Taină

Lăsat-ai cinstea din tărie,
Cântările de „Sfânt, Sfânt, Sfânt”
Și ai venit cu bucurie
La pătimire pe pământ!

O Taină, nepătrunsă Taină,
A fost venirea-Ți pe pământ,
Te-ai lepădat ca de o haină
De toată slava-Ți de Cuvânt,

Ai părăsit cerești palate
În care îngeri Îți slujeau,
Oștirile nenumărate 
De heruvimi ce Te slăveau.

Lăsat-ai cinstea din tărie,
Cântările de „Sfânt, Sfânt, Sfânt”
Și ai venit cu bucurie
La pătimire pe pământ!

Pe toate le-ai făcut, Iisuse,
Din multa-Ți milă pentru noi,
Răbdând durerile nespuse
Și ani de lipsuri și nevoi.

Da, mare Ți-a mai fost iubirea,
Dar iată, cerul l-ai umplut
Și-acum Te umple fericirea
Văzând tot binele făcut!

De la același autor

Ultimele din categorie