„Nu e bine să pornești singură la luptă. Numai puterea lui Dumnezeu îl leagă pe vrăjmaș”

Cuvinte duhovnicești

„Nu e bine să pornești singură la luptă. Numai puterea lui Dumnezeu îl leagă pe vrăjmaș”

    • „Nu e bine să pornești singură la luptă. Numai puterea lui Dumnezeu îl leagă pe vrăjmaș”
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Toți cei ce ard de dorința vieții știu că, de când lumea și pământul, neputința lor omenească nu va putea să stea împotriva duhului răutății și a celui ce dintru început a fost ucigaș de oameni. Numai puterea lui Dumnezeu îl leagă pe vrăjmaș. 

Constatările dumneavoastră sunt corecte. „Duhul răutății din văzduhuri a stăpânit trupul și cugetul meu și m-a adus la epuizare, ca să mă ducă la pierzare”. Da, scopul lui este să omoare sufletul și trupul. Dar cine v-a poruncit să mergeți de una singură la luptă?

Toți cei ce ard de dorința vieții știu că, de când lumea și pământul, neputința lor omenească nu va putea să stea împotriva duhului răutății și a celui ce dintru început a fost ucigaș de oameni. Numai puterea lui Dumnezeu îl leagă pe vrăjmaș. Și numai în Biserica lui Dumnezeu, cu Sfintele ei Taine, cu experiența ei duhovnicească de peste 2000 de ani și cu puterea Duhului Sfânt Care se odihnește peste ea, omul nu este singur și poate, cu această putere dumnezeiască, să se împotrivească iadului însuși.

Dar dumneavoastră, draga mea K., nici acum nu ați înțeles aceasta și încercați să vă rezolvați problemele de una singură, însă mândria vă va conduce în mrejele lipicioase ale vrăjmașului. Ceea ce-mi scrieți dumneavoastră nu prezintă nicio noutate. Sfinții Părinți și învățătorii Bisericii ne-au lăsat scrieri despre experiența reală a luptei lor cu acea putere care s-a apropiat de dumneavoastră, încercând să vă înșele. Însă ei s-au luptat fiind în Biserică, fiind cu Dumnezeu. […]

Draga mea, în timpurile noastre nicicum nu este bine să te apuci de nevoință, și încă după capul tău. Mândria întunecă în așa măsură mintea și simțurile, încât toată nevoința noastră nu aduce altceva decât pagubă.

(Arhimandritul Ioan KrestiankinPovățuiri pe drumul crucii, Editura de Suflet, București, 2013, pp. 59-60)