Prin Rugăciunea lui Iisus dobândim simțul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră

Cuvinte duhovnicești

Prin Rugăciunea lui Iisus dobândim simțul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră

    • metanier în mână
      Prin Rugăciunea lui Iisus dobândim simțul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră / Foto: Oana Nechifor

      Prin Rugăciunea lui Iisus dobândim simțul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră / Foto: Oana Nechifor

În lumea modernă (în această grabă a vieții când nu avem timp de rugăciune îndelungă în camera noastră, în fața icoanei și a candelei aprinse) putem spune această rugăciune, în orice loc și în orice timp din viața noastră.

Este o rugăciune plină de putere – care vine de la Mântuitorul nostru și de la Sfinții Apostoli – și este cuprinsă în aceste cuvinte: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”. Această rugăciune este scurtă și de aceea poate fi spusă oriunde și oricând, stând sau mergând. Chipul nefăcut de mână al Mântuitorului.

În lumea modernă (în această grabă a vieții când nu avem timp de rugăciune îndelungă în camera noastră, în fața icoanei și a candelei aprinse) putem spune această rugăciune, în orice loc și în orice timp din viața noastră: și la scoală, și în magazin, în fabrici, în atelier, putem rosti această rugăciune în taina inimii noastre. Iar Iisus Hristos, Care este prezent în viața noastră totdeauna, ne ascultă această rugăciune care este închinată numelui Lui, plin de putere. Am auzit pe mulți spunând că Rugăciunea lui Iisus le este cunoscută. Știu multe persoane, tineri și mai în vârstă, care spun această rugăciune, chiar sunt avansați în această rugăciune. M-am bucurat foarte mult ori de câte ori am aflat că există asemenea credincioși.

Strădania noastră sinceră și statornică prin chemarea deasă a numelui Domnului ne este de mare folos; prin această rugăciune – slăbănoagă așa cum este ea – dobândim simțul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Simțim că nu suntem singuri, numai cu oamenii, simțim că El este de față, simțim ajutorul Lui real în viața noastră. Ne luminează mintea să înțelegem, să adâncim, să ne placă Sfintele Scripturi. Ne ajută să simțim că bucuriile cerești sunt infinit mai mari și mai frumoase decât bucuriile pământești.

(Arhimandritul Sofian Boghiu, Smerenia și dragostea, însușirile trăirii ortodoxeFundația Tradiția Românească, București, 2002, p. 35)