Rugăciune pentru înmulțirea păcii și a dragostei de semeni

Doamne, Dumnezeul nostru, Săditorul dragostei, Împărțitorul păcii și Dătătorul bunei înțelegeri, dăruiește-ne nouă dragostea Ta, care este împlinirea legii Tale. Dă-ne să cugetam același, întru Hristos Iisus, și să ne primim sufletește unii pe alții în dragoste, precum și Unul-Născut Fiul Tău ne-a pe noi. Dă-ne să ne purtăm sarcinile unii altora și să slujim unii altora într-un cuget, ca sa împlinim legea lui Hristos cu toată bunăvoința, izbăvindu-ne de ură, de răutate, de dezbinare, de asuprire și de toată lucrarea celui viclean. Că Tu ești Dumnezeul păcii, al înțelegerii și al îndurărilor și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.