Rugăciune pentru rodire a soţilor lipsiţi de prunci, către Dumnezeu-Tatăl

Auzi-ne pe noi, Milostive şi Atotputernice Dumnezeule, şi trimite-ne harul Tău. Pleacă-Te, Doamne, spre ruga noastră, adu-Ţi aminte de legea Ta pentru înmulţirea neamului omenesc şi fii Acoperitor Milostiv, ca cu ajutorul Tău să se păzească aşezământul de lege pe care l-ai lăsat Tu. Cu puterea Ta cea stăpânitoare ai făcut toate din nimic şi ai pus început la tot ce este în lume: l-ai făcut şi pe om după chipul Tău şi cu taină înaltă ai sfinţit legătura căsătoriei ca preînchipuire a unirii dintre Hristos şi Biserica Ta. Caută, Milosârde, spre robii Tăi aceştia (numele), care sunt uniţi prin însoţirea căsătoriei şi se roagă să primească ajutor de la Tine, ca să fie asupra lor mila Ta, şi să vadă pe fiii fiilor lor până la al treilea şi la al patrulea neam, şi să trăiască până la adânci bătrâneţe, şi să intre în Împărăţia cerurilor prin Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, în veci. Amin.