Rugăciunea pogoară pacea și bucuria în familie

Căsătorie

Rugăciunea pogoară pacea și bucuria în familie

    • femei în port popular
      Rugăciunea pogoară pacea și bucuria în familie / Foto: Ștefan Cojocariu

      Rugăciunea pogoară pacea și bucuria în familie / Foto: Ștefan Cojocariu

În familia unde soții și fiii lor se roagă mai mult lui Dumnezeu, nu este ceartă, tulburare și dezbinare, ci numai pace, bucurie și unire în Hristos.

Rugăciunea făcută cu evlavie și lacrimi sporeşte credinţa, smereşte inima, aduce căinţă pentru păcate, alungă diavolii din inimi şi din casă, împacă pe soţi şi copii, stinge ura şi aduce în familiile creştine harul Duhului Sfânt.

În familia unde soţii şi fiii lor se roagă mai mult lui Dumnezeu, nu este ceartă, tulburare şi dezbinare, ci numai pace, bucurie şi unire în Hristos. Iar în casa unde creştinii nu se roagă deloc sau unul se roagă şi ceilalţi stau la televizor, la beţii şi distracţii, acolo stăpâneşte cearta, desfrâul, sărăcia şi divorţul, care destramă familia.

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Călăuză ortodoxă în familie și societate II,  Ediția a III-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători Neamț, 2010, p. 103)