Sfântul Ierarh Nicolae în iconografie

Iconografie

Sfântul Ierarh Nicolae în iconografie

  • Sfântul Ierarh Nicolae
   Sfântul Ierarh Nicolae, frescă din biserica Mănăstirii Moldovița / Foto: Ștefan Cojocariu

   Sfântul Ierarh Nicolae, frescă din biserica Mănăstirii Moldovița / Foto: Ștefan Cojocariu

  • Sfântul Ierarh Nicolae
   Scene din viața Sfântului Ierarh Nicolae – peretele sudic al bisericii Mănăstirii Humor / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Scene din viața Sfântului Ierarh Nicolae – peretele sudic al bisericii Mănăstirii Humor / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Sfântul Ierarh Nicolae
   Sfântul Ierarh Nicolae, icoană contemporană / Foto: Oana Nechifor

   Sfântul Ierarh Nicolae, icoană contemporană / Foto: Oana Nechifor

Conform Erminiei picturii bizantine a lui Dionisie din Furna, Sfântul Ierarh Nicolae este zugrăvit sub chipul unui bătrân, pleșuv, având barba rotundă. El este reprezentat fără mitră, cu fruntea înaltă (simbol al înțelepciunii), și cu puțin păr alb în centru.

Cinstirea deosebită de care se bucură Sfântul Ierarh Nicolae este binecunoscută în întreg spațiul creștin ortodox și nu numai.

Conform Erminiei picturii bizantine a lui Dionisie din Furna, Sfântul Ierarh Nicolae este zugrăvit sub chipul unui bătrân pleșuv, având barba rotundă. El este reprezentat fără mitră, cu fruntea înaltă (simbol al înțelepciunii), și cu puțin păr alb în centru. Sfântul este îmbrăcat în felon, nu în sacos, peste care are omoforul. În mâna stângă ține Sfânta Evanghelie, iar cu cea dreaptă binecuvântează.

Uneori, Sfântul Nicolae este reprezentat ținând în mâna stângă o biserică, iar în mâna dreaptă o sabie (simbolul înarmării sale duhovnicești). Aceste obiecte scot în evidență personalitatea sfântului, ca luptător intransigent pentru credința curată și ca apărător al turmei sale împotriva ereziilor.

Atunci când este reprezentată scena de la Sinodul I Ecumenic, Sfântul Ierarh Nicolae este reprezentat stând înaintea lui Arie, cu mâna dreaptă întinsă, pregătindu-se să-i dea o palmă.

Dionisie din Furna se oprește și asupra anumitor momente importante din viața Sfântului, povățuindu-l pe iconar în realizarea acestora. Astfel, putem întâlni icoane ale Sfântului care înfățișează: Nașterea Sfântului Nicolae, Hirotonia Sfântului Nicolae întru diacon, întru preot și mai apoi întru arhiereu, Sfântul Nicolae aruncând bani într-o casă, Sfântul înviind un corăbier, Sfântul salvând de la moarte trei nevinovați și Adormirea Sfântului Ierarh Nicolae.

De obicei, Sfântul Ierarh Nicolae este zugrăvit în ca­drul programului iconografic în registrul din altar, alături de alți Sfinţi Ierarhi, dar și în registrul icoanelor împărătești de pe catapeteasmă, fie în partea de sud atunci când biserica poarta hramul sfântului, fie în partea de nord atunci când se alege să se picteze icoana Sfântului Nicolae în locul icoanei Sfântului Ioan Botezătorul. Cel de-al doilea caz este întâlnit mai des în zona Ardealului, dar găsim biserici și în zona Moldovei, un exemplu fiind catapeteasma paraclisului Mănăstirii Sihastria - Neamț, pictată de Irineu Protcenco.

La mănăstirile unde se pictează trapeza, Sfântul Ierarh Nicolae este zugrăvit în registrul al doilea, sub Cina cea de Taină, împreună cu ceilalți Sfinți Ierarhi, având veșminte cuvioșești și cu înscrisul: „Unul este Dumnezeu, Tatăl Cuvântului cel viu, ființa înțelepciunii și a puterii, și chipul Celui de-a pururea veșnic”.