„Sfinte arhiereule al lui Hristos, Nicolae, vino și ne scapă de foamete!” – o minune a Sfântului Calinic de la Cernica

Minuni - Vindecări - Vedenii

„Sfinte arhiereule al lui Hristos, Nicolae, vino și ne scapă de foamete!” – o minune a Sfântului Calinic de la Cernica

    • „Sfinte arhiereule al lui Hristos, Nicolae, vino și ne scapă de foamete!” – o minune a Sfântului Calinic de la Cernica
      Foto: Florentina Mardari

      Foto: Florentina Mardari

Astfel, Sfântul Ierarh Nicolae, ascultând rugăciunea plăcutului său, a venit imediat în ajutorul Mănăstirii Cernica. În ceasul acela a sosit la arhondaricul mănăstirii un car cu boi încărcat cu făină. Erau doi oameni necunoscuți, trimiși cu această milostenie de stăpânul lor, care, după ce au descărcat povara, îndată au plecat.

Pe când era stareț, a venit pitarul mănăstirii la cuviosul Calinic (Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica) și l-a înștiințat că s-a isprăvit făina. Iar el a răspuns:

- Să avem nădejde la Maica Domnului și la Sfântul Ierarh Nicolae și nimic nu ne va lipsi.

Apoi, intrând în chilie, a căzut la rugăciune înaintea icoanei protectorului său, zicând: „Sfinte arhiereule al lui Hristos, Nicolae, mângâietorule al săracilor și cald-folositorule al celor ce te roagă cu credință, vino și acum și ajută smeritei turmei tale și ne scapă de foamete precum ai mântuit pe cei ce erau să se înece în mare, că nu avem alt ajutor după Maica Domnului, afară de tine!”. Apoi, după Vecernie, a pus să se citească, în biserică, paraclisul Sfântului Nicolae.

Astfel, Sfântul Ierarh Nicolae, ascultând rugăciunea plăcutului său, a venit imediat în ajutorul Mănăstirii Cernica. În ceasul acela a sosit la arhondaricul mănăstirii un car cu boi încărcat cu făină. Erau doi oameni necunoscuți, trimiși cu această milostenie de stăpânul lor, care, după ce au descărcat povara, îndată au plecat.

Drept recunoștință, marele stareț a adunat soborul în biserică și, după Pavecerniță, au cântat Acatistul Sfântului Nicolae. Apoi, binecuvântând făina, a pus să se facă pâine în noaptea aceea pentru mângâierea părinților și fraților.

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 1998, pp. 417)