„Sinodul de la Iași”, zugrăvit în biserica Mănăstirii Frumoasa

Documentar

„Sinodul de la Iași”, zugrăvit în biserica Mănăstirii Frumoasa

  • „Sinodul de la Iași”, zugrăvit în biserica Mănăstirii Frumoasa
   „Sinodul de la Iași”, zugrăvit în biserica Mănăstirii Frumoasa

   „Sinodul de la Iași”, zugrăvit în biserica Mănăstirii Frumoasa

  • Mănăstirea Frumoasa
   Mănăstirea Frumoasa

   Mănăstirea Frumoasa

Sinodul de la Iași din 1642, care a adoptat celebra „Mărturisire de Credință” a Sfântului Mitropolit Petru Movilă se poate admira și astăzi în pictura bisericii de la Mănăstirea Frumoasa. Pe arcul-dublou dintre pronaos și naos, alături de cele șapte sinoade ecumenice, este zugrăvit și Sinodul de la Iași, orașul vechi fiind pictat pe fundal.

Mărturia acestui mare eveniment desfășurat în capitala Moldovei, care a fost Sinodul de la Iași, mărturie pictată în biserica Mănăstirii Frumoasa are o importanță deosebită pentru posteritate. Lucrările sinodului au început pe 15 septembrie 1642 și au avut loc în Sala Gotică a Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”. Au participat reprezentanți greci, slavi și latini ai Ortodoxiei care au discutat și corectat textul de la Kiev, alcătuit de Sfântul Mitropolit Petru Movilă.

Prințul român Petru Movilă s-a călugărit și a păstrat numele de mirean, tocmai pentru autoritatea și puterea pe care o avea familia lui în Polonia. Ajunge stareț la Lavra Pecerska și apoi arhiepiscop (în 1633) și mitropolit al Kievului. Acesta a avut un rol covârșitor în vremea sa, dăruind Bisericii o scriere dogmatică cu autoritate canonică, care s-a constituit într-un îndreptar de credință pentru credincioșii acelor timpuri.

„Un text eficient și suficient, care se distinge prin fermitate teologică”

„Oricine poate constata viabilitatea și vitalitatea acestei Mărturisiri, care, spre deosebire de celelalte mărturisiri, a rezistat și a fost socotită mereu carte de căpătâi pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Avem o moștenire mare, pentru că textul, alcătuit cu binecuvântarea unui român, Petru Movilă, și definitivat pe pământ românesc, aici la Iași, este un text eficient și suficient, distingându-se prin fermitate teologică, alcătuit într-un duh pașnic, neprecizându-se numele autorului”, a afirmat pr. lect. dr. Danielescu, cu prilejul împlinirii a 370 de ani de la desfășurarea acestui eveniment.

O altă frescă a Sinodului de la Iași se mai găsește și în Reședința Patriarhală din București, pictată de Costin Petrescu.