Știi cu cine semeni atunci când iubești?

Cuvinte duhovnicești

Știi cu cine semeni atunci când iubești?

    • tânără în pădure
      Știi cu cine semeni atunci când iubești? / Foto: Oana Nechifor

      Știi cu cine semeni atunci când iubești? / Foto: Oana Nechifor

Cum e Dumnezeu iubitor de oameni, și omul trebuie să fie iubitor de oameni. Cum e Dumnezeu milostiv, așa trebuie să fie și omul. Samarineanul a ajutat pentru că a iubit, deși omul căzut îi era străin, era un om la care nu s-ar fi gândit mai înainte, pentru că nu-l cunoștea. Și totuși, s-a oprit să-i ofere ajutor necondiționat.

Dacă Dumnezeu este iubire, și omul trebuie să fie iubire, căci numai așa se poate asemăna cu Dumnezeu. Cum e Dumnezeu iubitor de oameni, și omul trebuie să fie iubitor de oameni. Cum e Dumnezeu milostiv, așa trebuie să fie și omul, pentru că în Pilda samarineanului milostiv ni se arată calea împlinirii poruncii date de Dumnezeu, de a-l iubi pe aproapele. 

Aproape al celui căzut între tâlhari a fost samarineanul milostiv, care a avut milă de el, care i-a legat rănile, care a turnat pe ele untdelemn și vin, care l-a dus la o casă de oaspeți, care a purtat grijă de el, care i-a dat doi dinari gazdei. De ce? Pentru că a avut milă de el, milă izvorâtă din iubire; pentru că l-a iubit, deși era un om străin, un om la care nu s-ar fi gândit mai înainte; pentru că nu-l cunoștea. Și totuși i-a oferit ajutor necondiționat, și totuși a avut bucurie (desigur, din iubire) din faptul că l-a ajutat.

Și să știți că samarineanul milostiv a dat din prisosul lui! N-a dat din ceea ce îi era lui necesar, ci din ceea ce avea el prisoselnic a dat ceva. Dacă toți credincioșii noștri ar da ceva din prisosul lor, s-ar împlini multe lipsuri din lumea aceasta.

(Arhimandritul Teofil PărăianIubirea de aproapele – ajutor pentru bucuria vieții, Editura Doxologia, Iași, 2014, pp. 32-33)