Mintea îndumnezeită se mişcă în Domnul ca peştele în apă

Îndumnezeită se face acea minte care are înlăuntru pe Dumnezeu şi pomenirea neîncetată a Domnului.

Nu ne putem câştiga mântuirea decât dacă ne schimbăm mintea şi dacă o primenim, prin lucrarea minunată a puterii lui Dumnezeu. Astfel, mintea se îndumnezeieşte, adică se face nepătimitoare şi sfântă. Îndumnezeită se face acea minte care are înlăuntru pe Dumnezeu şi pomenirea neîncetată a Domnului. Ştiind că El este în noi şi noi suntem în El, ne mişcăm în Domnul ca peştii în apă. El este pretutindenea şi astfel plutim în El, iar de îndată ce ieşim din El murim duhovniceşte. Sfântul Ioan de Kronstadt spunea: “Dacă nu slujesc Sfânta Liturghie, mor!”

(Stareţul Tadei de la Mănăstirea Vitovniţa, Pace şi bucurie în Duhul Sfânt, Editura Predania, p. 133)

Ultimele din categorie