Chilia Danieleilor din Sfântul Munte Athos

Una din cele mai cunoscute chilii din sihăstria Katunakiei este chilia Danieleilor, unde se nevoiesc părinţi ce sunt buni cântăreţi şi iconari.

Această chilie închinată Bunei Vestiri a Maicii Domnului a fost ctitorită în anul 1875 de către părintele Daniil Katunakiotul, iar paraclisul chiliei închinat „Tuturor Sfinţilor Athoniți” a fost sfinţit în 1903.

Originar din Smirna, părintele Daniil Katunakiotul s-a nevoit timp de mai mulţi ani în mănăstiri mari din Sfântul Munte. După întemeierea chiliei de la Katunakia, părintele Daniil a întreţinut corespondenţe cu importante personalităţi duhovniceşti ale timpului său, precum Sfântul Nectarie din Eghina. Gheron Daniil a fost sprijinit şi încurajat de Sfântul Nectarie care a vizitat mica obşte în câteva rânduri şi a contribuit atât financiar, cât şi spiritual la dezvoltarea acesteia încă de la început. Pentru aceasta, Sfântul Nectarie din Eghina este trecut în rândul ctitorilor şi ocrotitorilor chiliei. Drept binecuvântare, chilia a primit un mic fragment din moaştele Sfântului Nectarie precum şi un fes ce a aparţinut sfântului.

După trecerea la Domnul a părintelui Daniil, chilia sa a primit numele „a Danieleilor”, adică a ucenicilor părintelui Daniel.

Cu timpul, Chilia Danieleilor a devenit o veritabilă şcoală athonită de iconografie. De asemenea, părinţii acestei chilii sunt renumiţi psalţi, fiind invitaţi adeseori pentru a cânta în strană dreaptă la hramurile marilor mănăstiri athonite.

(Foto) Chilia Danieleilor din pustia Sfântului Munte

De la același autor

Ultimele din categorie