(Video) De ce îngăduie Dumnezeu să simțim căderile și părăsirea Harului Său?