Biserica – liman lin în faţa viforului şi alinare de primejdiile lumeşti

Cuvinte duhovnicești

Biserica – liman lin în faţa viforului şi alinare de primejdiile lumeşti

    • Biserica – liman lin în faţa viforului şi alinare de primejdiile lumeşti
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Dumnezeu cheamă oamenii în biserici ca la un liman lin în faţa viforului şi ca la o alinare de primejdiile lumeşti să vină, căci numai aici omul leapădă de la sine toată legătura nedreptăţii: mânia, invidia, iuţimea, clevetirea, urâciunea şi gândul cel rău. 

Sârguiţi-vă fraţilor şi surorilor, a veni împreună la biserică. Lăsaţi lucrul mâinilor voastre şi înălţaţi-vă în Cerul cel mai de sus, pentru că iată biserica cer pământesc este, întru care îngerii slujesc nevăzut pe Dumnezeu, iar Sfânta Masă, tron al Sfintei Treimi, din care ni se dă, spre mâncare, Trupul Fiului lui Dumnezeu şi Sfântul lui Sânge, care curăţesc şi mântuiesc sufletele noastre. Pentru că Însuşi Domnul zice: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu viu va fi în veci!”. Drept aceea, pentru viaţa veşnică să ne ostenim mergând la sfânta biserică, pentru ca împreună cu prorocul să cântăm: „Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: în casa Domnului vom merge” (Psalmul 121, 1). Şi iarăşi: „Deschideţi-mi porţile dreptăţii şi, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul” (Psalmul 177, 19).

Şi aşa vei auzi: „Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta: în vecii vecilor Te vor lăuda” (Psalmul 83, 5). Pentru că zice: „În adunări binecuvântaţi pe Domnul Dumnezeu” (Psalmul 67, 27). Că semn de credinţă bună este ca totdeauna să alerge omul la biserică şi cu dese rugăciuni să-L facă milostiv pe Dumnezeu, fiindcă Însuşi Domnul a zis: „Cereţi şi vi se va da” (Matei 7, 7). Şi porunceşte Dumnezeu oamenilor să alerge la biserici ca la un liman lin în faţa viforului şi ca la o alinare de primejdiile lumeşti să vină, căci numai aici omul leapădă de la sine toată legătura nedreptăţii: mânia, invidia, iuţimea, clevetirea, urâciunea şi gândul cel rău. Şi aşa va primi Dumnezeu rugăciunea ta, precum ascultă o mamă pe fiii săi şi-ţi va da toate cererile inimii tale, de care vei avea trebuinţă.

(Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Din cuvintele duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2003, p. 284)