În Biserică nu e loc de „bisericuțe”

Editorialiștii Bisericii

În Biserică nu e loc de „bisericuțe”

    • credincioși participând la Sfânta Liturghie
      În Biserică nu e loc de „bisericuțe” / Foto: Ștefan Cojocariu

      În Biserică nu e loc de „bisericuțe” / Foto: Ștefan Cojocariu

Apostolul Pavel mustră atât pe cei ce resping relația duhovnicească cu un îndrumător și vor să se raporteze direct la Hristos, cât și pe cei ce în relația lor duhovnicească se împart în grupuri, stricând prin aceasta pacea între ei și unitatea sufletească și de cuget, predanisită de Domnul Însuși apostolilor.

Sfântul Apostol Pavel spune: „Pacea să urmaţi cu toţii şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12, 14).

Şi iarăşi: „Mi s-a arătat mie pentru voi, fraţii mei, că pricini sunt între voi. Şi zic acestea, că fiecare dintre voi zice: eu sunt al lui Pavel; iar eu sunt al lui Apolo; iar eu sunt al lui Chifa; iar eu al lui Hristos.Sau doară S-a împărţit Hristos? Sau Pavel s-a răstignit pentru voi? Sau întru numele lui Pavel v-aţi botezat?” (I Corinteni 1, 11-13).

Prin aceste cuvinte, Apostolul Pavel mustră atât pe cei ce resping relaţia duhovnicească cu un îndrumător şi vor să se raporteze direct la Hristos, cât şi pe cei ce în relaţia lor duhovnicească se împart în grupuri, stricând prin aceasta pacea între ei şi unitatea sufletească şi de cuget, predanisită de Domnul Însuşi apostolilor, care, înlăturând cârteala tuturor, atât a celor ce se împărţeau, cât şi a celor ce nu se împărţeau, şi preîntâmpinând paguba sufletească ce venea din acestea, îndreptau pe toţi către dragostea unora faţă de alţii. (Sfântul Cuvios Ambrozie de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, volumul I, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 166)