Când a fost întemeiată Taina Sfintei Împărtășanii?

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Când a fost întemeiată Taina Sfintei Împărtășanii?

    • împărtășirea cu Sfintele Taine
      Când a fost întemeiată Taina Sfintei Împărtășanii? / Foto: Oana Nechifor

      Când a fost întemeiată Taina Sfintei Împărtășanii? / Foto: Oana Nechifor

Sfânta Împărtășanie se dă oamenilor drepcredincioși spre iertarea păcatelor și spre înnoirea vieții lor duhovnicești. Nimeni dintre oameni nu se poate mântui fără aceste patru Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea, Spovedania și Sfânta Împărtășanie.

Taina Sfintei Împărtăşanii a fost întemeiată de Hristos la Cina cea de Taină, în Joia Mare, când, mâncând cu ucenicii Săi, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o lor, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” Apoi, luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: „Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28).

Sfânta Împărtăşanie se dă oamenilor drepcredincioşi spre iertarea păcatelor şi spre înnoirea vieţii lor duhovniceşti. Nimeni dintre oameni nu se poate mântui fără aceste patru Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea, Spovedania şi Sfânta Împărtăşanie.

Prin primele două Taine ne facem fii ai Bisericii şi ai lui Dumnezeu după har, iar prin ultimele două ne facem fii şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor. Căci zice Domnul despre Sfânta Împărtăşanie: „De nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi de nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi” (Ioan 6, 53).

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Rânduiala Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 11)