Care este rolul mănăstirilor în apărarea credinței ortodoxe?

Pateric

Care este rolul mănăstirilor în apărarea credinței ortodoxe?

    • biserica Mănăstirii Golia
      Care este rolul mănăstirilor în apărarea credinței ortodoxe? / Foto: Oana Nechifor

      Care este rolul mănăstirilor în apărarea credinței ortodoxe? / Foto: Oana Nechifor

Mănăstirile noastre ortodoxe au fost din totdeauna lăcaşuri şi şcoli duhovniceşti ale evlaviei şi sfinţeniei, în care s-au cultivat marile virtuţi evanghelice şi s-au desăvârşit sufletele iubitoare de Hristos, până au ajuns la asemănarea cu Dumnezeu.

Care este rolul mănăstirilor şi al monahilor în apărarea credinţei ortodoxe şi a unităţii noastre spirituale şi naţionale?

Mănăstirile noastre ortodoxe au fost din totdeauna lăcaşuri şi şcoli duhovniceşti ale evlaviei şi sfinţeniei, în care s-au cultivat marile virtuţi evanghelice şi s-au desăvârşit sufletele iubitoare de Hristos, până au ajuns la asemănarea cu Dumnezeu. Mănăstirile sunt şi adevărate cetăţi ale Ortodoxiei, ale tradiţiei, ale moralei şi rânduielii Bisericii noastre Ortodoxe. (Arhimandritul Serafim Popescu)

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Patericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, Neamț, 2005, pp. 714-715)