Cartea întâi a Regilor – Capitolul 28

Capitole:12345678910111213141516171819202122232425262728293031

1. În vremea aceea şi-au adunat filistenii oştirea pentru război, ca să se bată cu Israel. Deci a zis Achiş către David: «Ştiut să-ţi fie că ai să mergi cu mine la război şi tu şi oamenii tăi».

2. Iar David a răspuns lui Achiş: «Acum ai să afli ce are să facă robul tău». Şi a zis Achiş lui David: «De aceea te şi fac eu paznicul capului meu pentru totdeauna».

3. Murind Samuel, l-a plâns tot Israelul şi l-au îngropat în Rama, cetatea lui. Saul însă izgonise pe cei ce chemau morţii şi pe ghicitori din ţară.

4. S-au adunat deci filistenii şi s-au dus de şi-au aşezat tabăra la Şunem; şi-a adunat şi Saul tot poporul lui Israel şi şi-a aşezat tabăra pe Ghilboa.

5. Văzând însă Saul tabăra filistenilor, s-a spăimântat şi s-a tulburat tare inima lui.

6. Şi a întrebat Saul pe Domnul, dar Domnul nu i-a răspuns nici în vis, nici prin Urim, nici prin proroci.

7. Atunci Saul a zis slugilor sale: «Căutaţi-mi o femeie vrăjitoare, ca să merg la ea s-o întreb». Iar slugile i-au răspuns: «Este aici în Endor o femeie vrăjitoare».

8. Apoi şi-a dezbrăcat Saul hainele sale şi a îmbrăcat altele şi s-a dus el însuşi cu doi oameni şi au venit la femeie noaptea; şi i-a zis Saul: «Rogu-te, ghiceşte-mi chemând un mort şi scoate-mi pe cine îţi voi spune eu!».

9. Dar femeia i-a răspuns: «Tu ştii ce a făcut Saul, cum a alungat el din ţară pe cei ce cheamă morţii şi pe ghicitori. Pentru ce dar întinzi tu cursă sufletului meu spre pieirea mea?».

10. Şi s-a jurat Saul pe Domnul, zicând: «Viu este Domnul, nu vei suferi niciun necaz pentru fapta aceasta».

11. Atunci femeia a întrebat: «Pe cine să-ţi scot?». Răspuns-a el: «Pe Samuel să mi-l scoli!».

12. Când a văzut femeia pe Samuel, a răcnit tare. Apoi întorcându-se femeia către Saul, a zis: «Pentru ce m-ai amăgit? Tu eşti Saul».

13. I-a zis regele: «Nu te teme. Spune-mi ce vezi?». Şi răspunzând, femeia a zis: «Văd parcă un dumnezeu, ieşind din pământ».

14. «Ce înfăţişare are?», a întrebat-o regele. Ea a răspuns: «Iese din pământ un bărbat foarte bătrân, îmbrăcat cu o haină lungă». Atunci a cunoscut Saul că acela este Samuel şi a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat.

15. A zis Samuel către Saul: «Pentru ce mă tulburi, ca să ies?». Iar Saul a răspuns: «Îmi este tare greu; filistenii se luptă împotriva mea, iar Dumnezeu S-a depărtat de mine şi nu-mi mai răspunde nici prin proroci, nici în vis, nici în vedenie; de aceea te-am chemat, ca să mă înveţi ce să fac».

16. A zis Samuel: «La ce mă mai întrebi pe mine, dacă Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău?

17. Domnul face ceea ce a grăit prin mine: Va lua Domnul domnia din mâinile tale şi o va da lui David, aproapele tău.

18. Deoarece tu n-ai ascultat glasul Domnului şi n-ai împlinit iuţimea mâniei Lui asupra lui Amalec, de aceea Domnul face aceasta cu tine acum.

19. Şi va da Domnul pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor; mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine şi tabăra lui Israel o va da Domnul în mâinile filistenilor».

20. Atunci Saul a căzut deodată cu tot trupul său la pământ, căci se spăimântase grozav de cuvintele lui Samuel; afară de aceasta şi puterile îl părăsiseră, căci nu mâncase pâine toată ziua aceea şi toată noaptea.

21. Şi s-a apropiat femeia aceea de Saul şi văzând că este tare înspăimântat, a zis: «Iată roaba ta a ascultat glasul tău şi şi-a pus viaţa în primejdie şi a împlinit porunca ce i-ai dat.

22. Rogu-te dar acum, ascultă şi tu glasul roabei tale; îţi voi aduce o bucăţică de pâine; mănâncă, să prinzi putere, ca să pleci la drum».

23. Dar el n-a voit, ci a zis: «Nu voi mânca!». Şi au început slugile lui să-l îndemne, precum şi femeia; şi el a ascultat glasul lor şi s-a sculat de la pământ şi a şezut pe pat.

24. Iar femeia avea la casa ei şi un viţel îngrăşat şi s-a grăbit să-l taie; apoi, luând făină, a frământat şi a copt azime.

25. Şi a pus înaintea lui Saul şi slugilor lui şi ei au mâncat; apoi s-au sculat şi au plecat în aceeaşi noapte.

Capitole:12345678910111213141516171819202122232425262728293031