Chilia Sfântul Gheorghe Colciu – Așezăminte românești din Muntele Athos

Locuri de pelerinaj

Chilia Sfântul Gheorghe Colciu – Așezăminte românești din Muntele Athos

  • Chilia Sfântul Gheorghe Colciu – Așezăminte românești din Muntele Athos
   Chilia Sfântul Gheorghe Colciu – vedere dinspre sud-vest / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Chilia Sfântul Gheorghe Colciu – vedere dinspre sud-vest / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Chilia Sfântul Gheorghe Colciu – Așezăminte românești din Muntele Athos
   Paraclisul chiliei / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Paraclisul chiliei / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Chilia Sfântul Gheorghe Colciu – Așezăminte românești din Muntele Athos
   Pisania secolul al XVII-lea şi care aminteşte numele ierodiaconului Galaction şi al monahului Ambrozie, doi ctitori care au refăcut paraclisul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Pisania secolul al XVII-lea şi care aminteşte numele ierodiaconului Galaction şi al monahului Ambrozie, doi ctitori care au refăcut paraclisul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Chilia Sfântul Gheorghe Colciu – Așezăminte românești din Muntele Athos
   Noua pisanie / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Noua pisanie / Foto: Pr. Silviu Cluci

  • Chilia Sfântul Gheorghe Colciu – Așezăminte românești din Muntele Athos
   Cimitirul chiliei / Foto: Pr. Silviu Cluci

   Cimitirul chiliei / Foto: Pr. Silviu Cluci

Chilia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe se află pe versantul de răsărit al Sfântului Munte, la câteva sute de metri de vechiul turn de apărare de la Colciu, la o altitudine de aproape două sute de metri şi la o distanţă de 15-20 minute de malul mării.

Tradiţia athonită spune că în zona numită astăzi Colciu (Kaletzi) a fost cândva un schit. Acesta a fost întemeiat anterior veacului al XIII-lea, într-unul din locurile cele mai înalte din partea de sud a Mănăstirii Vatopedi, de-a lungul coastei de răsărit a Peninsulei Athonite. În jurul bisericii centrale (chiriacoului) şi al turnului de apărare zidit împotriva incursiunilor piraţilor s-au construit în timp până la zece chilii.

Între chiliile care au existat se numără Chilia Sfânta Treime, Chilia Sfinţii Apostoli, Chilia Sfântul Ştefan, Chilia Tuturor Sfinţilor, Chilia Întâmpinarea Domnului, Chilia Sfinţii Arhangheli, Chilia Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, Chilia Sfântului Gheorghe, Chilia Naşterii Înaintemergătorului şi Chilia Sfânta Ana. Dintre acestea, numai ultimele cinci mai sunt astăzi locuite.

Chilia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe se află la câteva sute de metri de vechiul turn de apărare, pe versantul de răsărit al Sfântului Munte, la o altitudine de aproape două sute de metri şi la o distanţă de 15-20 minute de malul mării. Aici clima este mai uscată, chilia nefiind în bătaia curenţilor de aer vătămători.

Data construirii în această zonă a primului locaş închinat Sfântului Gheorghe se pierde în negura vremurilor. Dar, după spusele Bătrânului Dionisie Ignat († 2004), o tradiţie foarte veche menţionează că locul a fost ales printr-o minune săvârşită de Sfântul Gheorghe, cunoscută ca Minunea cu turcul.

Un boier turc, plutind cu corabia în apropierea coastei de răsărit a Athosului, a fost surprins de o furtună. Pe malul mării, între Colciu şi Mănăstirea Pantocrator, este un loc numit de pescari Pirgaki, unde valurile au scobit un golf mic între pereţii mari de stâncă. Aici a ajuns noaptea corabia cu pânze a turcului, vântul suflând cu putere din larg. Boierul agarean, temându-se că se va zdrobi corabia de stânci, şi-a pierdut orice nădejde de scăpare. Însă, şi-a amintit de un sfânt al ghiaurilor (creştinilor) şi i-a cerut ajutorul, strigând: „Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, ajută-mă să ies din primejdia aceasta!” Iar Sfântul, grabnic ajutător fiind, l-a izbăvit în chip minunat. Dimineaţa, văzând la lumina zilei pereţii stâncoşi şi primejdia de moarte în care fusese, turcul s-a hotărât să ridice în apropiere un proschinitar Sfântului Gheorghe, izbăvitorul său, chiar pe locul actualei biserici a chiliei.

Mai târziu, călugării au făcut un paraclis închinat sfântului, spre amintirea minunii cu turcul, apoi în jurul acelei bisericuţe s-a întemeiat prima comunitate monahală, loc de linişte şi de pustnicie.

Biserica actuală are pe unul din pereţi o placă de marmură care datează din secolul al XVII-lea şi care aminteşte numele ierodiaconului Galaction şi al monahului Ambrozie, doi ctitori care au refăcut paraclisul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

În jurul anului 1880 un monah de la chilia vecină închinată Sfântului Ştefan, pe nume Antonie, a venit la Chilia Sfântul Gheorghe, refăcând-o parţial. Cum la Sfântul Ştefan nu prea era apă, iar la Sfântul Gheorghe existau două izvoare foarte bune, condiţiile de trai de aici erau mai prielnice şi se putea face şi grădinărit. Unul dintre aceste izvoare poartă numele de „Aghiasma Sfântului Gheorghe” şi nu a secat niciodată, nici chiar în perioadele de secetă prelungită, când la alte izvoare din Colciu nu se găseşte apă.

După Părintele Antonie s-au nevoit aici mai mulţi monahi şi duhovnici români, dintre care Gherontie şi Nicandru din Basarabia, ieroschimonahul şi duhovnicul Mihail, care a venit de la Schitul Kavsocalivia cu ucenicii săi, apoi ieromonahul Ioanichie, monahul Nichifor şi alţii.

În anul 1937, ieromonahul Ioanichie cu obştea sa, urmaşi ai duhovnicului Gavriil Mateescu, se mută la o chilie de lângă Kareia, iar la Chilia Sfântul Gheorghe vine Bătrânul Ghedeon Chelaru cu obştea lui, din care făcea parte şi părintele Dionisie Ignat, împreună cu fratele lui după trup, Ghimnazie. De numele acestor trei monahi se leagă înflorirea duhovnicească a Chiliei „Sfântului Gheorghe”.

Mai târziu, chilia a devenit loc de pelerinaj pentru toţi cei dornici să primească un cuvânt de folos de la părintele Dionisie Ignat († 11 mai 2004), ajuns unul dintre cei mai experimentaţi părinţi athoniţi din acea vreme.

Astăzi, la Chilia Sfântul Gheorghe – Colciu vieţuieşte o obşte de aproximativ zece monahi, iar stareţ al chiliei este ieromonahul Dionisie, fost ucenic al părintelui Dionisie Ignat.

(Foto) Chilia „Sfântul Gheorghe” Colciu - Athos

Realizat de