Viața părintelui Gheorghe Gamaliil Boboc (1928-2005)

Documentar

Viața părintelui Gheorghe Gamaliil Boboc (1928-2005)

    • Părintele Gheorghe Gamaliil Boboc
      Părintele Gheorghe Gamaliil Boboc – 12 mai 2003 / Foto: Silviu Andrei Vlădăreanu

      Părintele Gheorghe Gamaliil Boboc – 12 mai 2003 / Foto: Silviu Andrei Vlădăreanu

Ultimii ani ai vieţii i-a petrecut la Muntele Athos într-o o colibă pustnicească din apropierea chiliei Sfântului Gheorghe – Colciu. Aici a fost tuns schimonah luând numele de Gheorghe.

Născut pe 12 septembrie 1928, părintele Gamaliil Boboc a fost tuns în monahism la Mănăstirea Sihăstria, judeţul Neamţ de către stareţul Ioil Gheorghiu. A vieţuit apoi la Mănăstirea Neamţ şi, pentru o vreme, a fost egumen la Schitul Vovidenia din vecinătatea Mănăstirii Neamţ. Acolo, în anul 1978, a fost hirotesit protosinghel de către PF Teoctist, Patriahul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Sucevei.

Ultimii ani ai vieţii i-a petrecut la Muntele Athos într-o o colibă pustnicească din apropierea chiliei Sfântului Gheorghe – Colciu. Aici a fost tuns schimonah luând numele de Gheorghe.

Părinte Gamaliil a trecut la cele veşnice luna noiembrie a anului 2005. El a fost găsit de părinţii de la Colciu şi în ziua de 21 noiembrie. În după-amiaza aceleaşi zilei a fost înmormântat de câţiva ieromonahi români şi greci alături de mormântul părintelui Dionisie Ignat.