Condacul Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

Condace

Condacul Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

Glasul 8

Podobie: Apărătoare Doamnă...

Vestitorul Ortodoxiei și apă­ră­to­rul credinței, Arhiereul lui Hris­tos, Petru al Kievului, să se cins­teas­că după vrednicie, că patria și nea­mul le-a lăsat, dar nu le-a uitat, de cele lumești s-a le­pădat, pe cele cerești și veșnice do­bân­dind; de aceea, se bucură el îm­preună cu ceata ierarhilor măr­tu­ri­si­tori ai credinței.

Condacele lunii Martie

Calendar ortodox
1 March

(Harți)