Condacul Sfinţilor trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail

Condace

Condacul Sfinţilor trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail

Glasul 3

Chipul cel zugrăvit de mână nu l-aţi cinstit; ci, întrarmându-vă cu Fiinţa Cea Nestricăcioasă, de trei ori fericiţilor, în locul pregătit de luptă prin foc v-aţi preamărit; şi în mijlocul văpăii celei de nesuferit stând, pe Dumnezeu L-aţi chemat: grăbeşte, o, Îndurate şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti.

Condacele lunii Martie

Calendar ortodox
3 Martie

glas 6, voscr. 6