Cugetări ale Sfinților Părinți despre post

Cuvinte duhovnicești

Cugetări ale Sfinților Părinți despre post

    • Cugetări ale Sfinților Părinți despre post
      Foto: Magda Buftea

      Foto: Magda Buftea

Dacă postul a fost necesar în Rai, cu atât mai necesar este în afara Raiului. Dacă era de folos leacul mai înainte de rană, cu atât mai de folos este după rană.

„De aceea, chiar de la început, creând Dumnezeu pe om, îndată l-a dus și l-a predat în mâinile postului și i-a încredințat acestuia mântuirea lui ca unei maici iubitoare și celui mai bun dascăl.”

„Dacă postul a fost necesar în Rai, cu atât mai necesar este în afara Raiului. Dacă era de folos leacul mai înainte de rană, cu atât mai de folos este după rană.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Fiindcă nu am postit, am căzut din Rai. Așadar, să postim acum, ca să ne întoarcem în Rai.”

„Postul este armă împotriva oștirii demonilor.” (Sfântul Vasile cel Mare)

Postul veștejește pofta, prin rugăciune curățește mintea și o pregătește pentru adevărata contemplare.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

„Să postim? Desigur, ca să oprim pornirile trupului și să ne înmuiem inimile.” (Sfântul Simeon Noul Teolog)

„Tot binele și frumosul se săvârșește și se făptuiește prin post.” (Sfântul Grigorie Palama)

„Mare armă este postul împotriva ispitelor, după cum desfătarea de mâncări este începutul a tot păcatul.” (Sfântul Teofilact al Bulgariei)

Mare cale spre tot binele este postul cu discernământ, iar cel ce nu se îngrijește de el, smulge tot binele.