„Liniştea desăvârşită este cruce pe care omul e dator să se răstignească pe sine”

Cel ce se nevoieşte pentru liniştea desăvârşită trebuie să ţină minte încontinuu scopul pentru care se osteneşte, încât inima lui să nu se întoarcă spre altceva.

Sfântul Varsanufie învaţă: „Atâta vreme cât corabia se află pe mare, îndură mânia şi furia vânturilor. Însă când ajunge la limanul liniştit şi calm, nu se mai teme de primejdii şi de vânturi, ci se linişteşte. Aşa şi tu, monahule: atâta timp cât rămâi în lume, să aştepţi necazuri şi greutăţi şi revolte ale vânturilor minţii. Însă când vei urma viaţa liniştii absolute, nu mai are de ce să-ţi fie teamă de aceste războiri”.

Liniştea desăvârşită este cruce pe care omul e dator să se răstignească pe sine, împreună cu toate patimile. Gândeşte-te că şi Stăpânul nostru Iisus Hristos S-a suit pe Cruce – după ce mai înainte îndurase calomnii şi suferinţe. Deci, şi în ceea ce ne priveşte, nu e posibil să nădăjduim că vom ajunge la desăvârşire dacă nu vom compătimi cu Hristos.

Cel ce se nevoieşte pentru liniştea desăvârşită trebuie să ţină minte încontinuu scopul pentru care se osteneşte, încât inima lui să nu se întoarcă spre altceva.

(Un serafim printre oameni – Sfântul Serafim de Sarov, traducere din limba greacă Cristian Spătărelu, Editura Egumeniţa, 2005, pp. 318-319)

De la același autor

Ultimele din categorie