Nevindecat rămâne doar cel care respinge singur tămăduirea şi mântuirea

Aşa de îmbelşugat s-a revărsat asupra noastră mila lui Dumnezeu, încât chiar şi păcatul cel mai greu, repetat de o mie de ori, poate fi şters prin pocăinţa omului. Pocăinţa înseamnă credinţă, pocăinţa înseamnă recunoaştere a răscumpărării şi a Răscumpărătorului! 

Sfânta Biserică Ortodoxă recunoaşte că nu există păcat omenesc pe care să nu îl poată spăla Sângele Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ori de câte ori s-ar repeta păcatul omenesc, Sângele Dumnezeu-Omului îl poate spăla. Păcatele întregii lumi nu înseamnă nimic înaintea Sângelui atotsfânt al Domnului înomenit, care a fost vărsat pentru noi. El a fost străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre; certarea împăcării noastre asupra Lui, şi prin rana Lui noi toţi ne-am vindecat (Isaia 53, 5).

Nevindecat rămâne doar cel care respinge singur tămăduirea şi mântuirea dăruite lui şi tuturor oamenilor. Aşa de îmbelşugat s-a revărsat asupra noastră mila lui Dumnezeu, încât chiar şi păcatul cel mai greu, repetat de o mie de ori, poate fi şters prin pocăinţa omului. Pocăinţa înseamnă credinţă, pocăinţa înseamnă recunoaştere a răscumpărării şi a Răscumpărătorului! Pocăinţa înseamnă însuşire a meritelor Răscumpărătorului prin credinţa în Răscumpărător! Pocăinţa înseamnă lepădare de sine!

(Sfântul Ignatie Briancianinov, De la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu, Editura Sophia, 2012, pp. 79-80)

De la același autor

Ultimele din categorie