Ce alegi? Puțină suferinţă și veșnica fericire sau invers?

O, cum ne orbeşte diavolul şi nu cunoaştem folosul nostru, de cinstim noi nepricepuţii această viaţă trecătoare şi vremelnică mai mult decât pe cea netrecătoare şi veşnică!

Dacă ar fi un osândit, căruia i se cuvine moarte pentru faptele sale, şi judecătorul i-ar zice să aleagă din acestea, două: sau să umble trei zile prin târg flămând şi gol cu o bucată de haină veche, să-şi plângă păcatele sale, să roage pe toţi oamenii să-l ierte, şi după trei zile să nu-i mai dea altă pedeapsă, ci să fie slobod în toată viaţa sa, să se veselească. Sau dimpotrivă: să aibă voie trei zile, să mănânce şi să bea, să se bucure şi să facă toate dorinţele, iar după aceste trei zile să-l pună într-o temniţă întunecoasă pentru toată viaţa lui. Ce pedeapsă ar alege din acestea două? Nimeni nu se îndoieşte, că ar alege pe cea dintâi, afară de ar fi ieşit din minte, ca să aleagă pe cea de a doua. Hristos este Judecătorul, şi noi suntem toţi vinovaţii cei osândiţi, şi lasă într-a noastră alegere, care din aceste două voim să facem? Sau să plângem păcatele noastre în aceste puţine zile ale prea scurtei noastre vieţi, în multă sărăcie, foame şi rea petrecerea trupului, iar în veacul viitor să dobândim cereasca veselie, sau aici făcând voile noastre, să ne îndulcim trupul în această vremelnică viaţă, care nu este nici trei zile faţă de cea viitoare, şi acolo să ne muncim veşnic cu toate simţirile noastre? O, cum ne orbeşte diavolul şi nu cunoaştem folosul nostru, de cinstim noi nepricepuţii această viaţă trecătoare şi vremelnică mai mult decât pe cea netrecătoare şi veşnică!

(Agapie Criteanu, Mântuirea păcătoșilor, Editura Egumenița, 2009, p. 272)

De la același autor

Ultimele din categorie