Cele trei virtuți pe care le cere Maica Domnului de la călugării din Athos

Ferice de voi, neobosiţi slăvitori ai lui Dumnezeu! Ferice de voi, cetăţeni aleşi ai statului Născătoarei de Dumnezeu! Ea nu cere de la voi niciun fel de impozit, ci cere în dar trei bani din aur curăţit în foc. Care sunt aceștia?

Aţi citit cum Maica Domnului din vremuri străvechi i-a pedepsit cumplit pe toţi cei ce au năvălit asupra Sfântului Munte. Vă amintiţi cum v-a acoperit cu acoperământul său în vremea Războiului Mondial. Cu mai multă grijă decât rândunica pe rânduneii săi. Şi oamenii sunt, oare, nişte vrăjmaşi înfricoşători, ca să vă temeţi de ei? Iarbă şi cenuşă sunt faţă de duhurile răutăţii cele de sub Ceruri, cu care voi, bine înarmaţi, aveţi a vă lupta. Şi de vreme ce Stăpâna voastră vă mântuieşte de dracii cei cumpliţi, care nu dorm nicicând, cum să nu vă mântuiască de nimicnica răutate omenească?

Şi la voi s-a gândit prorocul când a prezis: „Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei”. Ea este prima fiică a Împăratului, iar sufletele voastre sunt fecioare care urmează ei până înaintea tronului Împăratului împăraţilor. Mâna ei vă călăuzeşte, veşmântul ei vă acoperă, ochii ei vă privesc, dragostea ei vă încălzeşte, pilda ei vă îmbărbătează. Ferice de voi, neobosiţi slăvitori ai lui Dumnezeu! Ferice de voi, cetăţeni aleşi ai statului Născătoarei de Dumnezeu! Ea nu cere de la voi niciun fel de impozit, ci cere în dar trei bani din aur curăţit în foc. Primul e curăţia feciorelnică. Al doilea e smerenia feciorelnică. Al treilea e ascultarea feciorelnică. Pentru aceste trei daruri feciorelnice, ea vă făgăduieşte să vă înalţe de pe acest Sfânt Munte pământesc în Sfântul Munte ceresc.

De ce vă plângeţi, aşadar, voi, athoniţii? Şi de ce sunt mâhnite sufletele voastre?

De la Dumnezeu, pace vouă şi binecuvântare!

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi: scrisori misionare, volumul I, traducere din limba sârbă de Adrian Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a, Editura Sophia, București, 2008, pp. 129-130)

De asemenea, puteți citi:

Maica Domnului: Apărătoarea Sfântului Munte

De la același autor

Ultimele din categorie