Diavolii nu au nicio putere de a vindeca pe cineva

Ei nu pot niciodată să facă minuni adevărate, ci numai cu năluciri mincinoase, înşală pe cei necredincioşi şi slabi în credinţă.

Poate, într-adevăr, să ajute diavolul pe oameni prin vrăji, mai mult decât ne ajută puterea şi harul lui Dumnezeu?

Se ştie că diavolii nu au nicio putere de a vindeca pe cineva, de a descoperi pagube sau pe răufăcători. Ei nu pot niciodată să facă minuni adevărate, ci numai cu năluciri mincinoase înşală pe cei necredincioşi şi slabi în credinţă. Acest adevăr ni-l arată şi dumnezeiescul părinte Ioan Gură de Aur, zicând: „Nu vezi cum diavolii n-au putut să vindece nici chiar vrăjitorii şi fermecătorii care le slujeau lor, de beşicile şi de bubele date de Moise în Egipt, şi pe tine oare au să te vindece? (Ieşirea 9, 11). Şi dacă dracii nu se milostivesc de sufletul tău, cum se vor întrista pentru durerea trupului tău? Dacă dracii se silesc să te izgonească pe tine din Împărăţia lui Dumnezeu, cum te vor izvăbi pe tine de boli? Râsuri sunt acestea şi basme. Deci nu te amăgi, creştine, că niciodată lupul nu se poate face oaie, nici diavolul nu se face cândva doctor. Că mai lesne poate focul să îngheţe şi zăpada să încălzească, decât diavolul să te vindece pe tine cu adevărat” („Împărţie de grâu”, Buzău, 1833, pag. 324).

Deci, noi când ne împotrivim, sau avem necazuri, sau suntem nedreptăţiţi, sau alte greutăţi în familie, să nu mai alergăm la ajutorul diavolului şi al slugilor lui, care sunt vrăjitorii şi ghicitorii, ci la biserică să alergăm şi la preoţi, la rugăciune şi la post, şi îndată ne va ajuta Bunul nostru Tată, Care ne-a zidit, căci are milă de noi.

(Arhimandritul Ilie Cleopa, Ne vorbește Părintele Cleopa, ediția a 2-a, vol. 4, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, pp. 132-133)

De la același autor

Ultimele din categorie