Să nu stăm departe de Trupul și Sângele Mântuitorului!

Cea mai frumoasă şi cea mai sfântă invitaţie: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-văl”, spune preotul, nicidecum „depărtaţi-vă”. Ca să ajungă cineva Ia Paharul Vieţii are mai întâi nevoie de pocăinţă, de spovedanie, de studiul Sfintei Scripturi şi de luptă sfântă împotriva tuturor acelor lucruri care sunt contra voii Iui Dumnezeu.

Omul este chemat să se apropie în mod regulat de Paharul Vieţii. Cea mai frumoasă şi cea mai sfântă invitaţie: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-văl”, spune preotul, nicidecum „depărtaţi-vă”. ÎI luăm pe Hristos Cel răstignit şi înviat şi primim bucuria Cerului încă de aici, deoarece „împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru”.

Ca să ajungă cineva Ia Paharul Vieţii are mai întâi nevoie de pocăinţă, de spovedanie, de studiul Sfintei Scripturi şi de luptă sfântă împotriva tuturor acelor lucruri care sunt contrare voii Iui Dumnezeu.

(Părintele Eusebiu GiannakakisSă coborâm Cerul în inimile noastre!, Editura Doxologia, Iaşi, 2014, pp. 14-15)

De la același autor

Ultimele din categorie