Se cade a ne ruga pentru vrăjmași și pentru cei ce ne fac supărare

Ca un Dumnezeu ce este din fire, pe toți la fel îi iubește, dar pe cel cu fapte bune îl proslăvește, iar pe cel rău în veacul acesta se silește spre cele bune a-l întoarce, ca pe unul ce întru întuneric umblă cu nebunia sa.

Cu cât te rogi mai din suflet pentru cei ce te clevetesc pe tine, cu atât mai mult adeverești pe Dumnezeu și face El Însuși izbândă pentru tine: „Că a Mea este izbândirea, Eu voi răsplăti”, zice Domnul.

Și iarăși a zis Domnul: „Iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă fac supărare, pentru cei ce vă izgonesc”.

Și pentru care pricină a poruncit El aceasta? Pentru că adică să te izbăvească pe tine de necaz și de mânie și de pomenirea de rău și ca să te învrednicească pe tine de dragostea Lui cea desăvârșită. Că voiește ca să mântuiască pe toți oamenii și la cunoștința adevărului să-i aducă.

Și ca un Dumnezeu ce este din fire, pe toți la fel îi iubește, dar pe cel cu fapte bune îl proslăvește, iar pe cel rău în veacul acesta se silește spre cele bune a-l întoarce, ca pe unul ce întru întuneric umblă cu nebunia sa.

Pentru că cel desăvârșit, fiind bun dăruitor, nu știe deosebirea, nici ce este al său, nici al străinului, nici robului, nici celui slobod, nici credinciosului, nici necredinciosului, ci pe toți asemenea miluiește.

Că, după cum zice Apostolul, nu este nici evreu, nici elin, ci toți una sunt în Hristos, Căruia este slava, împreună cu Tatăl și Preasfântul Duh, Cel de viață dătător. Amin. (Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur)

(IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și RădăuțilorDin cuvintele duhovnicești ale Sfinților Părinți, Editura Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților, Suceava, 2003, p. 150)

De la același autor

Ultimele din categorie