De câte ori trebuie să spovedim aceleași păcate?

Cuvinte duhovnicești

De câte ori trebuie să spovedim aceleași păcate?

    • De câte ori trebuie să spovedim aceleași păcate?
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Păcatele odată mărturisite și dezlegate sunt iertate prin harul Duhului Sfânt și nu mai trebuie spovedite. Totuși, în anumite condiții, ele pot fi mărturisite din nou.

Părinte, păcatele mărturisite o dată, mai trebuie mărturisite la spovedanie?

Păcatele, odată mărturisite şi dezlegate, sunt iertate prin harul Duhului Sfânt şi nu mai trebuiesc spovedite. Totuşi, în următoarele condiţii ele mai pot fi mărturisite:

– dacă nu au fost mărturisite complet;

– dacă au fost săvârșite din nou, după spovedanie;

– dacă duhovnicul nu a dat canon pentru ele;

– dacă persoana n-a împlinit canonul dat de duhovnic;

– dacă persoana cere să i se schimbe canonul dat;

– dacă persoana își schimbă duhovnicul, pentru ca noul duhovnic să poată cunoaște în ce stare sufletească se află credinciosul.

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Rânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1993, p. 10)