Din minunile icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț

Minuni - Vindecări - Vedenii

Din minunile icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț

    • icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț
      Din minunile icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Din minunile icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț / Foto: Pr. Silviu Cluci

Într-o vreme, făcându-se această litanie cu sfânta icoană în jurul mănăstirii (precum am arătat în minunea cea dintâi), când o aducea în biserică, s-a smuls sfânta icoană din mâinile norodului și răpindu-se s-a dus însăși la văzduh, și a stat deasupra amvonului. Și de acolo mergând spre ușile împărătești, a intrat în altar și, înconjurând altarul, a ieșit pe ușile celelalte și s-a așezat la al său loc, acolo unde pururea stă.

Minuni făcute de sfânta icoană a Maicii Domnului din Mănăstirea Neamț - Minuni consemnate de duhovnicul Andronic din Mănăstirea Neamț

Minunea întâi

Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, s-a arătat făcătoare de minuni în anul 6999, ce este de la Hristos 1491, în pământul Moldovei, în Mănăstirea Înălțării Domnului ce se numește Neamțul. Și se află această icoană a  Preasfintei Născătoare de Dumnezeu zugrăvită pe o scândură de lemn, de o parte Maica Domnului, pe Hristos Domnul ținându-l pe mâini, iar pe cealaltă parte, Sfântul Marele Mucenic Gheorghe stând și pe balaur junghiind cu arma. Pe această icoană la Praznicul Înălțării Domnului, când cu cruci o duc arhierei și preoții cu mâinile ținându-o, de multe ori s-a întâmplat, fiind în mâinile arhiereilor și a preoților, de s-a ridicat ca și cum s-ar smulge din mâinile lor și ar voi să se răpească. Și de aici i s-a pus numele că se închină, pe care, văzându-o norodul se umilește și se roagă cu umilință lui Dumnezeu.

Minunea a doua

 [...] „Într-o vreme, făcându-se această litanie cu sfânta icoană în jurul mănăstirii (precum am arătat în minunea cea dintâi), când o aducea în biserică, s-a smuls sfânta icoană din mâinile norodului și răpindu-se s-a dus însăși la văzduh, și a stat deasupra amvonului. Și de acolo mergând spre ușile împărătești, a intrat în altar și, înconjurând altarul, a ieșit pe ușile celelalte și s-a așezat la al său loc, acolo unde pururea stă. Știut să fie și aceasta, cum că îngerii cei ce sunt pe lângă Născătoarea de Dumnezeu și îi slujesc ei, i-au purtat prin văzduh icoana ei. Aceasta s-a întâmplat pe vremea domniei lui Ștefan  Gheorghiță al Moldovei (1655). [...]

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Sfintele icoane făcătoare de minuni din România, Editura Episcopiei Romanului 2003, pp. 34-36)