Ev. Luca 8, 1-3

În vremea aceea a început a umbla Iisus prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind Împărăţia lui Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El, şi unele femei care fuseseră vindecate de boli, de grele suferinţe, de duhuri rele şi de neputinţe: Maria, numită Magdalena, din care ieşiseră şapte demoni, şi Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, şi Suzana şi multe altele, care le slujeau din avutul lor.